X
تبلیغات
بیـــــولوژی ورودی91 دانشگاه یــــــاسوج

بیـــــولوژی ورودی91 دانشگاه یــــــاسوج

❀به وبلاگ بچه هــــــــای بیــــــــــــــــــــــــــــولوژی ورودی 91 خوش اومدین...❀

ســــــــــــــلام...

به وبلاگ خودتون خوش اومدین..

اول مطلب رو بخونین بعد کامنت بزارین..

کامنت خصوصی نزارین..

گذاشتن کامنت نشون دهنده ی شخصیت شماست،پس..

بیولوژیستای عزیز...اگه مطلبتون خیلی طولانیه از ادامه مطلب استفاده کنین

 

 

[ شنبه بیست و دوم تیر 1392 ] [ 16:23 ] [ تـــــــــآرا ]

[ ]

 

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 20:31 ] [ تـــــــــآرا ]

[ ]

هاله شما چه رنگیه.......؟؟؟؟؟ 

ادامه مطلب

[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ] [ 13:25 ] [ سپیــــــــــــده ]

[ ]

حضرت ادم وقتی داشت از بهشت بیرون میرفت:

خدا گفت:نازنینم آدم ، با تو رازی دارم...

اندکی پیشتر آی....

آدم آرامو نجیب آمد پیش...!!!

زیر چشمی به خدا مینگریست...

محو لبخند غم آلود خدا ، دل انگار گریست...!!

گفت: نازنینم آدم ، قطره ای اشک زچشمان خداوند چکید...

یادمن باش که بس تنهایم... بغض آدم ترکید... گونه هایش لرزید...

به خدا گفت: من به اندازه ی گل های بهشت... من به اندازه ی عرش... نه... نه... به اندازه ی تنهاییت ای هستی من دوستت دارم....!!!

آدم کوله اش را برداشت....

خسته و سخت قدم برمیداشت... راهی ظلمت پرشور زمین....

زیر لبهای خدا باز شنید... نازنینم آدم....

نه به اندازه ی تنهایی من.... نه به اندازه ی گلهای بهشت ....که به اندازه یک دانه ی گندم.... تو فقط یادم باش.....


[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ] [ 13:16 ] [ سپیــــــــــــده ]

[ ]

" ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﺸق سرﻭﺩﻡ، ﺗﺮﺍ ﺳﭙﺎﺱ ﮔﻔﺘﻨﺪ ! "
ـ۱ـ
ﺷﻌﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺳﺮﺍﻳﻢ
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺗﻮﺳﺖ.
ﻭ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﺍﺕ .
ﺍﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻌﺮﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ
ﺗﺮﺍ ﺳﭙﺎﺱ ﮔﻔﺘﻨﺪ ...
ـ۲ـ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﮔﻞ ﻫﺎﻳﻢ
ﺛﻤﺮﻩ ﯼ ﺑﺎﻍ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ.
ﻭ ﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻢ ﻣﻦ
ﺍﺯ ﻋﻄﺎﯼ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺗﻮﺳﺖ.
ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﯼ ﻫﺎﻳﻢ
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻃﻼﯼ ﺗﻮﺳﺖ ...
ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﻌﺮﻳﻢ
ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺗﺮﺍ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﺩﺍﺭﺩ !
ـ۳ـ
ﺍﯼ ﻗﺎﻣﺘﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺩﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ...
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ...
ﺗﻮ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ ...
ﻭ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ...
ﻭ ﺍﺷﻌﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻣﺪ ...
ـ۴ـ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .
ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ ...
ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ...
ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ...
ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ ...
ـ۵ـ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ... ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﻡ
ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ... ﻭ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻢ
ﺍﺯ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﻣﻮ ...
ﺗﺎ ﮐﻠﻴﻨﮑﺲ !
ـ۶ـ
ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮﺍ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺮﺍ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ...
ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﯽ ...
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻨﯽ ...
ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯽ ...
ـ۷ـ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﺯﻧﯽ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ ﺑﺒﺮﺩ.
ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺗﺮﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ... ﺁﺋﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺳﻴﺪ
ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ !
 

ادامه مطلب

[ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 ] [ 20:15 ] [ یونـــــــس ]

[ ]

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮎ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻧﻢ ! ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ!ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺳﺮﺑﮑﺸﻢ ... ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ
ﺩﺭ ﺭﮒ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺣﺲ ﮐﻨﻢ ﮎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻥ ﺭﮔﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ
ﺭﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ... ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ
ﺍﺧﺮ، ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻫﺎ ﭺ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻧﻔﺮﺕ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﮎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻤﺶ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﯾﻦ
ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﭺ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻧﻢ .. 

[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 2:9 ] [ یونـــــــس ]

[ ]

بابا یکی نیست جلو این دو تا رو بگیره همدیگه رو کشتن...!

یکم صبر تا لود شه...

[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ 11:53 ] [ هستــــــــــــــــی ]

[ ]

http://www.uploadax.com/images/98878045867402825960.jpg

چه شب ساکتی ست

انگار هیچکس در دنیا نیست

ی شاید هم....

                         من در دنیای کسی نیستم!

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 10:44 ] [ عیســــــی ]

[ ]

قابل توجه نویسندگان عزیز

وب تکونی داریم

من نگفتم مطلب بزنین وگرنه یه آشی بپزم؟؟

حالا اون آشه رو میپزم واسه دوستیایمون که مثل اینکه زیاد علاقه ای به پست زدن  نداشتن یا هم وقت نکردن، رو با

کمال احترام از وب حذف می کنم و اگر کسی از دوستان مایل بود فعالیت کنه بگه براش کاربری درست می کنم...

با تشکر

[ شنبه نهم فروردین 1393 ] [ 20:51 ] [ تـــــــــآرا ]

[ ]

خوش به حال روزگار                                                      
                

خوش به حال چشمه ها و دشت ها                          

                                   

خوش به حال دانه ها و سبزه ها                  

              

خوش به حال غنچه های نیمه باز      

     

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

 

خوش به حال جام لبریز از شراب                                     


خوش به حال آفتاب                                                


ای دل من گرچه در این روزگار                                           


جامه رنگین نمی پوشی به کام                                  


باده رنگین نمی نوشی ز جام                         

           

نقل و سبزه در میان سفره نیست           

                     

   جامت از آن می که می باید تهی است

                             

              ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

                

              ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

           

                   ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار


  گر نکوبی شیشه غم را به سنگ


هفت رنگش میشود هفتاد رنگ            برچسب‌ها: برگرفته از دختر بویراحمدی

[ شنبه نهم فروردین 1393 ] [ 20:10 ] [ تـــــــــآرا ]

[ ]

جناب آقابهمن شاهباززاده اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم

درگذشت پدر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست.این ماتم جانگداز را به،خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌کنم.

            از طرف کلیه ی همکلاسیان محترم

[ جمعه هشتم فروردین 1393 ] [ 11:9 ] [ علـــــــــی ]

[ ]


ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﺪﯼ !
ﺑﻬﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺎﺩ …
ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ !
ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﺭﻭ ﭼﯿﺪﯾﻢ : ﺳﻤﻨﻮ، ﺳﺮﮐﻪ، ﺳﻤﺎﻕ …
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ
ﻣﺎ ﻭﺳﻂ ﺍﯾﻦ "ﺳﯿﻦ " ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ !
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ … ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ !
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻋﯿﺪ، ﻋﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ !
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺷﻮﻕ ﻣﺮﺩﻣﻮ ، ﺭﻗﺺ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ …
ﯾﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺁﻭﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻬﺎﺭﻧﺪ !
ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﻭ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻦ ، ﻣﻦ ﺷﺪﻡ !
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﯿﺪ، ﻋﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ !
ﻧﻮﺭﻭﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ !… ﺟﻬﺎﻧﯽ …
ﺧﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺎﻻ …
ﺧﺮﯾﺪ ﻋﯿﺪﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯾﻢ
ﺳﺒﺰﻩ ﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﻭ … ﺭﺍ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻧﺪﯾﻢ !!
ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﮐﺎﺷﺘﯿﻢ
ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﯾﻢ …
ﺣﺎﻻ ﻣﻨﺘﻈﺮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ..
عیدتان مبارک دوستان..

[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 21:25 ] [ یونـــــــس ]

[ ]

 

 

چند گویی که چو هنگام بهار آید
گل بیارید و بادام به بار آید

روی بستان را چون چهره ی دلبندان
از شکوفه رخ و از سبزه عذار آید

این چنین بیهوده ای نیز مگو با من
که مرا از سخن بیهوده عار آید

شصت بار آمد نوروز مرا مهمان
جز همان نیست اگر ششصد بار آید

هر که را شست ستمگر فلک آرایش
باغ آراسته او را به چه کار آید ؟

سوی من خواب و خیال است جمال او
گر به چشم تو همی نقش و نگار آید


برچسب‌ها: عیدتـون مبـــــــــــــآرک

[ دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 ] [ 16:29 ] [ تـــــــــآرا ]

[ ]

عروسی آبجی ما هم تموم شد و به قول معروف رفت پای قسمتش.جشن ما یه 5 شب طول کشید و طی این چند شبانه روز عروسی با نوای دل انگیز موسیقی محلی یا همون مِهتر خودمون حال هوای خاصی داشت .هر شب از مهمانان با شرینی مفصل پذیرایی میکردیم و دستمال بازی و ترکه بازی هم جای خود داشتند.اما بخش اصلی عروسی که روز آخر در تالار ایل دهدشت بود و با حضور گرم دوستانم که واقعا سنگ تموم گذاشتن و از هیچ چیزی دریغ نکردن ...اون روز صدای آسمانی مهتر و خواننده خوش صدایش دشت های اطراف تالار را اساسی به حسی عجیب فرو برده بود و بهار سرسبز دهدشت با این نوای دل انگیز حال و هوای خاصی داشت .کم کم خانم ها دستمال بازی رو شروع کردن و با ریتم های مهتر مدل های متفاوتی رو انجام میدادن....بعد از چندین دقیقه من و دوستان وارد گود شدیم و با رقاصی خود خودی نشان دادیم .که در این بخش عروسی به اذعان کر عامو که فیلم بردار و عکاس رقص دوستانش بود عیسی بهتر از دیگران به رقاصی پرداخت  و شهاب و یونس و یاسر و علی و صمد هم بدک نبودند!!!...دوستان واقعا با خستگی از رقص مداومشون نهار خوردن و بعد از کمی دستمال بازی به سمت دشت های سرسبز دهدشت در جاده سرفاریاب رفتیم .با خوردن بوی طبیعت به مشام دوستان چنان رقاصی های انجام میدادن که همه محو تماشای دستمال بازی های شهاب شده بودن و عیسی و یونس دیگر نای دستمال بازی نداشتن یاسر و صمد هم واقعا یه نفس دنبال عیسی بودن ...جشن خوبی بود و جای همه دخترای کلاس خالی ایشالا قسمت شما...در ضمن برادران علی معصومی وحید مومنی فرشید ناصری  محمد رضا غلامی و هدایت زابلی تو این روز مبارک حضور فعالی داشتن که نتونستم عکساشونو بزنم

در اخر چندتا عکس هم میذارم تا فیض ببرید...برچسب‌ها: جشن عروسی

[ یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 ] [ 11:52 ] [ علـــــــــی ]

[ ]

ﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻫﺴﺘﻢ
ﻧﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ !
ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺸﻮﯼ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ...
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﻍ ِ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﺩﺍﻍ ﺳﺮﻓﻪ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
ﺩﺍﻍ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ...
ﺩﺍﻍ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻦ ...
ﻭَﺟﺒــــ ﺑﻪ ﻭَﺟﺒــــ ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺧﺖ ...
" ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ 

[ سه شنبه بیستم اسفند 1392 ] [ 0:3 ] [ یونـــــــس ]

[ ]

ﺭﻭﺯ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺗﻮ ﺷﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ -
ﺑﺎﻭﺭﻛﻦ
ﻓﺮﺩﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﻭﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﻠﺮﺯﻡ
ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻗﺎﺏ ﻋﻜﺲ
ﺯﻝ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ
ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺩﺍ
ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻡ ﻭ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﺭﻭﻡ ﻭ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﯽ
ﺁﻭﺍﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﻡ ﻭ
ﭘﯿﭽﺎﭘﯿﭻ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻣﯽ ﺭﻗﺼﺎﻧﻢ
ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻟﻌﻨﺘﻲ
ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﻢ
ﮔﺮﯾﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭﯼ

[ سه شنبه بیستم اسفند 1392 ] [ 0:0 ] [ یونـــــــس ]

[ ]

 

نمایی از سفره رنگین دانشجویی !

اون تزئین با خیارشورش خیلی نما داده به سفره :))

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 16:57 ] [ تـــــــــآرا ]

[ ]

 
 
پدران ما هرگز جمله عاشقانه ای به مادرانمان نگفتند
شعری از نیما و سهراب برا یشان نخواندند ...
شعر کوچه را از بر نداشتند ...
پس چگونه بود تا همیشه
در کنار هم ماندند و گذشتند از آرزوهایی : ...
که ما نه به آن میرسیم و نه از آن می گذریم
حتی به بهای گذشتن از "هم"...

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 16:54 ] [ تـــــــــآرا ]

[ ]

جلسۀ توجیهی فرشتگان با ایرانیها ،قبل از ورود به بهشت: 
- پرندگان را به قصد كباب شكار نكنید. 
- شاخه ها را نشكنید. 
- میوه ها را یكروزه نخورید


ادامه مطلب

[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ 18:20 ] [ بهـــــار ]

[ ]

 

[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ 10:47 ] [ هستــــــــــــــــی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه